เงื่อนไขการใช้บริการ

โดยการใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้และการแก้ไขและการปรับเปลี่ยนทั้งหมดในอนาคต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และคุณตกลงผูกพันตามการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยก็อย่าใช้เว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเราอนุญาตให้อัปโหลด แบ่งปัน และดูเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้ทั่วไป โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนแชร์และดูเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงรูปภาพและวิดีโอที่มีความโจ่งแจ้งทางเพศ

เว็บไซต์อาจมีลิงก์บางอย่างไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมในทางใด เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว แนวปฏิบัติของเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราไม่สามารถเซ็นเซอร์หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณรับทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามของคุณ

คุณยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปี และ/หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ และคุณเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้หากผู้บรรลุนิติภาวะมีอายุมากกว่าสิบแปด (18) ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีและ/หรืออายุต่ำกว่าเกณฑ์ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่และคุณเข้าถึงเว็บไซต์ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์

คุณตกลงว่าคุณจะไม่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด เป็นอันตราย ข่มขู่ ใช้ในทางที่ผิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร ใส่ร้าย แสดงความเกลียดชัง หรือเชื้อชาติ

คุณตกลงด้วยว่าคุณจะไม่โพสต์ อัปโหลดหรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อทำลาย ขัดจังหวะ จำกัด การทำงานของหรือตรวจสอบคอมพิวเตอร์เครื่องใด ๆ

คุณตกลงว่าคุณจะไม่โพสต์ อัปโหลดหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

คุณตกลงว่าคุณจะไม่โพสต์ อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาที่แสดงถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือแสดงภาพการกระทำที่ทารุณสัตว์ คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในทางใดทางหนึ่งที่อาจทำให้เราต้องรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราไม่สามารถใช้ คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่ง ออกอากาศ แสดง ขาย ได้รับใบอนุญาตหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

ในการส่งวิดีโอมายังไซต์ของเรา คุณตกลงว่าคุณจะไม่ส่งเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรืออยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือส่งเนื้อหาที่ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ก่อกวน เกลียดชัง หรือสนับสนุนให้กระทำการดังกล่าว จะถือเป็นความผิดทางอาญา